įgriežti

įgriežti
įgríežti, įgriẽžti, -ia, į̃griežė Kp, Slm 1. tr. įpjaustyti, įdėti atgriežus: Įgríežk svogūno į pamirkalą Š. | Duok, ingriešiu in pečius lopą (uždėsiu lopinį) Sn. 2. tr. griežinius, išpjovas įpjauti; įdėti dugną: Kubile, viedre gráižtvos įgríežtos J. | Kibirui dugną įgríežti K. Įgríežk man dugną į kubilą Š. 3. refl. įsirėžti, įsmegti (apie ratus, roges): Pavaža į purvą gríežte įsigríežė J. Kelias nelygus, vėžės įsigríežusios Š. Įsigríežė ratai į žemę, giliai įsmuko Skdv. 4. refl. įsiveržti, įsipjauti: Insipjovė, įsìgriežė siūlas pirštan Lp. 5. refl. įsileisti griežti, groti: Matrosas dar neįsigriežęs vadžiojo pirštus po savo armonikos bosų klapanas . 6. intr. įkyrėti, įgrįsti: Kur gaspadinei šeimyna įgríežia, ten nepastovi J. Įgríežei tu man į pusę kaklo, t. y. įkrimtai, įbarei J. | refl.: Besiginčydami teip įsigriežė, kad vienas į kitą negalia pažiūrėt Vdžg. 7. tr., intr. įkirsti, įpilti: Vyrai anam įgríežė dvidešimt penkias rykštes Lk. Įgriežė su pančiu į uodegą Krkl. \ griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; nugriežti; pagriežti; pragriežti; prigriežti; sugriežti; užgriežti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apgriežti — tr., apgriẽžti, ia, àpgriežė Slm 1. apipjauti, aprėžti, apskrieti: Apgriežk dugną dėl kubilo, t. y. apskriesk J. Apgriẽžk velėną iš paežio ir atnešk darželin lovelėm aptaisyt Kp. Aš kojas [paskerstai kiaulei] su peiliu apgriešiu, o tu nulaužk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežti — ia, ė, griẽžti 1. tr. pjauti, rėžti rėžį, brėžti: Kurpes griežti (apipjauti apie kurpmedžius rėželį odoms prikalti) Skr. Gulsčio medžio viršūnę griežti J. 2. tr. lupti, gramdyti, gremžti: Griežia ligoniui votį, akį Š. Kad akis iš kaktos griežtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • griežtuvas — griežtùvas sm. (2) 1. muzikos instrumentas; smuikas: Jonukas pats pasidirbo sau griežtuvą iš lentelės ir arklio ašutų J.Jabl. Pasiėmė griežtuvą ir pradėjo griežti rš. 2. R, K, Š įrankis, mediniam indui dugną dedant, graižtvoms išgriežti, išrėžti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgriežti — tr., išgriẽžti, ia, ìšgriežė Kp, Slm 1. išpjauti, išrėžti: Išgriežk pečiui kaktą (skylę, kai jau pečius išplūktas) Ds. Išgriežk duonos minkštimą Dglš. 2. išgremžti, išlupti: Išgriežk votį J. Ìšgriežiau bul bos akelę Slm. Bul bų akelės reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugriežti — tr. nugriẽžti, ia, nùgriežė Kp, Slm 1. nupjauti, nurėžti: Nugriežiu (apibrėžiu, išrėžiu griežinį) R43. Aną medį nugriežia Skr. Plaukus nugriežė (plikai nukirpo) Up. 2. nugremžti: Ravus nugriežė nuolaidžiai Vaižg. 3. nupjauti, nusukti daržovėms… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagriežti — tr., pagriẽžti, ia, pàgriežė 1. An parėžti, papjauti. 2. paskersti (gyvulį): Reikia pagriežt avis Srj. Jau kumeliuką vilkas pagriežė Lš. 3. papjauti (pievą): Pagriežiau pievas po lytaus Lkv. 4. intr. pagroti: Kad tu muzikantas, tai tu man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pragriežti — tr., pragriẽžti, ia, pràgriežė pralošti (kortomis): Nusiminė Rimeikis pragriežęs Žem. ◊ galvą pragriežti įgristi, įsipykti: Man jis galvą pràgriežė [, kad atvežčiau lentų] Lp. griežti; apgriežti; atgriežti; įgriežti; išgriežti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigriežti — tr., prigriẽžti ia, prìgriežė Kp 1. graižtvas įdėti, įrėžti: Nunešiau diečkelę prigriežt (naujoje vietoje graižtvas įdėti, naują dugną įdėti) Prng. Kubiliuku dugnį prìgriežė Slm. 2. [i]prisukti: Ratas koją prigriežė Grv. 3. prk. priprašyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugriežti — sugriežti, sugriẽžti, ia, sùgriežė Kp, Slm 1. tr. sugroti: Suktinį sugriežė rš. | Sugriežtos (sudėvėtos) plokštelės Lp. 2. tr., intr. dantimis sugrikšėti: Kenčia sugriežęs dantis Lp. 3. refl. susiveržti: Diržu susgriežus kai griežlė Plš …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”